Culture

Amalan Mulia

Kepentingan mendidik anak-anak dalam amalan hidup berjiran Jiran adalah insan terdekat dalam kehidupan kita. Sekiranya ada apa-apa masalah atau hal-hal yang berlaku kepada kita, maka jiranlah orang yang pertama kita minta bantuan, terutama sekali apabila Read more…

By Erin Editors, ago